NGOCBAO_TRADER

BTC xu hướng hiệu chỉnh

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC thiếu 1 chút nữa để đạt mức kì vọng 91xx nhưng vậy là tương đối đủ điều kiện cho 1 nhịp hiệu chỉnh ngắn hạn. Mục tiêu hiệu chỉnh về quanh mốc 7k5 -7k6 có thể cân nhắc mua lại BTC cho xu hướng tăng tiếp diễn tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.