tradafx

Đợi tín hiệu mua với BTC tại vùng hỗ trợ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng ngắn hạn.
Giá đang di chuyển trong kênh giá tăng.
Hiện tại đợi giá quay về retest vùng hỗ trợ 48500-49000 và xuất hiện tín hiệu phân kỳ với mẫu hình đảo chiều tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 53000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.