A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Mây đen bao phủ

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin
Kỳ vọng BTC sẽ giảm nhẹ xuống vùng kháng cự cũ 42k nếu sâu hơn nữa sẽ ở mức 40k . hôm nay xuất hiện "Mây Đen Bao Phủ" .

Hai mức kháng cự cũ sẽ có yếu tố trở thành hỗ trợ mới.
chúc may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.