silversoul227

BTC/USD - Xin phép đi ngược kỳ vọng của mọi người

Giá xuống
silversoul227 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Dấu hiệu phân kỳ đã xuất hiện đã lâu nhưng BTC vẫn lên 7k8. Một phần ảnh hưởng ko nhỏ là tác động của việc lo sợ khủng hoảng của một số nhà đầu tư.
Bình luận:
Đang chạy đúng lộ trình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.