amintoosad

Bitcoin chu kì ngủ đông

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại có 2 mốc kháng cự theo mình Bitcoin có thể lên là 4k6 chạm giữa BB của khung ngày, và 5k6 giữa BB khung tuần và đỉnh BB khung ngày là phù hợp với mức cản khi mình sử dụng trend line , đây chỉ là sóng hồi cho chuỗi down trend của những tuần qua. Theo mình chu kì tiếp theo của BTC chỉ là siteway và giảm, chạm đáy mong muốn thì nó siteway và đi lên dần dần, lúc này trade sẽ dễ chịu hơn.
Xét các thông số thì sóng 5 vẫn là sóng sâu nhất, 3k theo mình vẫn chưa đáp ứng được cái đáy mong muốn như 2015, mức đáy mình dự kiến là 1k8 tới 2k, với dâu dài và sẽ bật lên nhanh chóng như 4 năm trước, tất nhiên nếu nó về 3k nó đi lên thì cũng hoàn toàn bình thường, đáy 3k cũng đã quá sâu bit đã giảm 86% cũng là một mức kinh hoàng rồi. Mình nghiệm 1 điều BTC luôn đi theo hướng số đông chúng ta chẳng thể đoán nổi, vì thế câu chuyện 2019 siteway, 2020 2021 phục hồi mà mình và nhiều người hay nhắc tới mình cũng đang nghi ngờ điều đó.....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.