mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Stoch đang cắm đầu xuống
- MACD cũng đang trong quá trình hội tụ
- RSI đang ở vùng hội tụ

=> Trong 2 ngày tiếp theo sẽ kết thúc sóng điều chỉnh và chuyển sang sóng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.