Trader-Viet

Phân tích Bitcoin ngày 10/01 - Bật lên hay phá đáy?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cú bật lên từ đáy (điểm 2) đã đúng như phân tích Bitcoin hôm qua.

Chúng ta hãy quay lại câu chuyện với vùng giá 14.000 - 14.250 hiện tại qua các nến được đánh dấu.

Nến đầu tiên cho thấy lực mua ngầm từ vùng này là nến (1). Volume tăng + nến giảm đóng cửa 1/3 trên là dấu hiệu của lực mua, không phải lực bán. Sau nến (1), giá Bitcoin không thể phá đáy kể từ đó, cho thấy lực mua ở vùng này khá mạnh.

Nến (2) là điều chứng thực cho vùng giá đáy của nến (1). Nến trước (2) giảm mạnh nhưng không tạo được cú phá đáy, giống như kiểu phe bán tấn công xối xả nhưng không đập được cửa thành. Nến (2) là đòn phản công ngược lại với volume tăng vượt nến giảm trước (2). Một cú hồi mã thương. Khi phe bán mải miết tấn công mà không phá thủng được thành, phe mua đã phản công lập tức. Một lần nữa, vùng 14.000 cho thấy có lực mua.

Nến (3) tiếp tục là câu chuyện phe bán chưa thể là nên chuyện. Tiếp tục là 1 nến giảm dài và volume lớn, nhưng vẫn thất bại khi chưa xuyên thủng được xuống 14.000.

Chốt lại, đã có 3 lần phe bán tấn công xuống 14.000 nhưng chưa xé rào được.

Chúng ta đợi gì hôm nay?

Chúng ta sẽ đợi 1 đợt phản công ngược trở lên từ vùng này. Đợt phản công sẽ thể hiện sức mạnh nếu nó cắt lên được đường xu hướng giảm bên trên

Nếu vùng 14.000 không giữ được và bị thủng xuống, hãy đợi giá về tầm 13.500 và hồi nhẹ lên rồi bán xuống là đẹp.

Hãy đợi thị trường cho chúng ta biết nó muốn gì.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗦𝗨𝗔̂́𝗧 𝗖𝗔𝗢 𝗧𝗨̛̀ 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗤𝗨𝗔̂𝗡: https://bit.ly/hieu-suat-cao-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.