BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
thử vọc vạch một tí