VuDucThanhLong

BTC/USD Và Đáy Cuối Cùng Của 2018

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Tuần sau và tuần sau nữa báo hiệu BTC sẽ có nhịp hồi lên 4545$.
Tín hiệu hồi được đưa ra từ khung 2D, 3D, 5D, 7D
Đây là nhịp hồi khá mạnh, Vì vậy BTC cần tìm kiếm 1 mốc hỗ trợ để có thể đẩy giá lên.
Hiện tại BTC đang nằm ở mốc hỗ trợ 3k4, đây được coi là mốc hỗ trợ khá tốt.
Tuy nhiên những khung nhỏ hơn 2D như D, 12H. 8H, 6H thì lại báo hiệu giảm hoặc sideway kéo dài gần 1 tuần
Như vậy BTC đang có tín hiệu tìm kiếm 1 mốc hỗ trợ thấp hơn 3400. Và 2900$-3000$ là mốc hỗ trợ không tồi.
Vậy là chúng ta sẽ có 2 trường hợp sau:
Sideway 5 ngày đến 1 tuần rồi hồi lên 4545$
Giảm về 3000$ rồi hồi lên 4945$
Tất cả tín hiệu trên mình đều sử dụng Ichimoku.
Ngoài ra, mình tin tưởng mốc hỗ trợ 3000$ hơn là 3400$


Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.