tradafx

Xu hướng tăng đã được xác nhận với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng đã được xác nhận và có tín hiệu retest tại vùng giá 48800.
Tại vùng giá này có thể tiếp tục di chuyển tăng cao hơn với các mẫu hình nến tại khung thời gian 1 giờ, tuy nhiên độ rủi ro thì lại khá cao vì hiện tại đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ với khả năng xuất hiện sóng hồi về mức giá 45000.
Tại đây có thể tìm các cơ hội mua ngắn hạn và xử lý bằng cách Break Even khi giá tăng nhanh đến vùng 51500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.