HHermes

Bắt đáy BTCUSD vùng 8000-9000, SL 7800, TP 12000

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bắt đáy BTCUSD 8000-9000, SL 7800, TP 12000
Đúng như dự báo cách đây 1 tháng BTCUSD sẽ rơi về vùng siêu support 9000 và thực tế BTC đã test 9000. Tuy nhiên tình huống xấu nhất BTC vẫn có thể chỉnh về 8000 , vì vậy hợp lý nhất la chia tiền bắt đáy vùng 8000-9000, thủng 7800 cắt lỗ. Target 12000. Goodluck