HHermes

Bắt đáy BTCUSD vùng 8000-9000, SL 7800, TP 12000

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bắt đáy BTCUSD 8000-9000, SL 7800, TP 12000
Đúng như dự báo cách đây 1 tháng BTCUSD sẽ rơi về vùng siêu support 9000 và thực tế BTC đã test 9000. Tuy nhiên tình huống xấu nhất BTC vẫn có thể chỉnh về 8000 , vì vậy hợp lý nhất la chia tiền bắt đáy vùng 8000-9000, thủng 7800 cắt lỗ. Target 12000. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.