Nobody21

Bitcoin Wave

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn về quanh vùng 14000. Buy BTC vùng 13500-14500. SL 10000. TP 23000.
P/s. Có thể Sell ngắn hạn trước khi Buy