DuyCandles

BTCUSD vẫn đúng thiết lập cho đến cận 15, đóng cửa H4 thì bán

DuyCandles Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Anh Chị quản trị rủi ro chặt nhé và quản trị vốn cũng vậy.
Đây là ý kiến cá nhân nên cần xem xét.
Đã hủy lệnh:
Duy không vào vì vị thế không mang lại lợi nhuận kỳ vọng nên Anh Chị nào có vào cũng là lúc về hòa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.