I_Cant_Trade

Btc July 26 Price Action

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Idea này là về ý tưởng đào tạo Price Action Btc khung tuần

Vùng (3) vẫn chưa được chạm tới


Khung D1, hãy nhìn râu dưới của nến ngày hôm qua, nó đã chứng tỏ giá trị của vùng Demand (3.1)


Khung H4:

SH: Swing High
SL: Swing Low
Hãy nhìn vận tốc từ SL tới SH này, khá nhanh, không có chút gì là độ yếu trong xu hướng

Kì vọng hiện tại: Complex Pullback, sau đó hướng lên vùng (3)
Đây là vùng cực kì quan trọng, hành động giá tại đây sẽ thể hiện xu hướng trong tương lai
Bình luận:
Sóng tăng giảm dần tốc độ
Sóng giảm tăng dần tốc độ
Xu hướng đảo chiều trên khung H1 khi mà SL trước đó đã bị phá vỡ
Bình luận: Á quên, xu hướng chỉ đảo chiều khi pullback thể hiện độ yếu
Chờ phản ứng của 8077
Bình luận:
Bình luận: Complex pullback đã kết thúc, tiếp tục hành trình tiến về vùng (3)
Bình luận: