I_Cant_Trade

Btc July 8

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

Kể từ mốc 5k8 tới nay
+ Price tăng 16.58%
+ Short giảm 25.76% -> -7k4 Short
+ Long tăng 14.02% -> +4k3 Long
Hiểu ý nghĩa chúng chứ ?
Khi giá tăng:
+ Vol giảm
+ Lượng Long tăng ÍT HƠN NHIỀU hơn so với lượng Short giảm, tức là lượng hợp đồng chưa tất toán GIẢM, tức là giá tăng là bởi vì những người theo vị thế Short bị thanh lý, và một phần đã đóng vị thế, tức là không hề có bất kì nguồn tiền mới nào đổ vào

Kết quả: Chọn lọc tự nhiên, market được duy trì bởi phe mua và bán, khi mất cân bằng, market sẽ tự động xóa bớt phe dư, và Tú lại thắng
Những pha set up Short quen thuộc


Nến tháng, bearish , có thể hiểu là retest sau khi breakdown


Nến tuần, còn 20 tiếng nữa là kết thúc nến tuần, nếu vẫn không thể vượt 7k, thì nến tuần sẽ kết thúc trong tình trạng Bearish , và mục tiêu là 4k7

Và khi đó, cả nến tuần và nến tháng đều có chung hướng đi Bearish
----------------------------------------------------------------------

Quay lại với mô hình Shark Pattern - Extreme Bearish Harmonic Impulse Wave
Đây là mô hình giảm giá vô vô cùng cực đoan, và điểm C3 - fibo 2.24 đã đạt

Để có thể nhận được những bản cập nhật mới nhất, vui lòng truy cập telegram, có duyên sẽ thấy.

Love all, my baby whales
Bình luận:
Btc sẽ quay trở lại khu vực 68 thêm 1 lần nữa
Bình luận:

Nến tháng, hãy nhìn nến tháng trước có râu đâm xuống khá sâu, chứng tỏ đây là vùng hỗ trợ yếu, và nó đã bị xâm phạm, biến thành kháng cự


Nến tuần, còn 14 tiếng nữa kết thúc nến tuần, nếu không thể đâm xuyên 7k, thì sẽ được hiểu là hành động retest sau khi breakout, và vùng màu đỏ sẽ trở thành vùng kháng cự cứng

Cả nến tháng và nến tuần đều có chung hướng đi Bearish, đến lúc đó, target sẽ là vùng 46 47
Tú nói nếu thì cho vui vậy thôi, chứ tại vùng này:
+ Vol giảm dần
+ Lượng Long tăng ít hơn lượng Short giảm => Lượng hợp đồng chưa tất toán giảm
Từ đó, mọi thứ trong Tú rất là Bearish, và đây là một pha set up điển hình chuẩn mực cho Short
Tú đã Short, target 46 47
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Giao dịch đang tiếp diễn mới đúng, chứ ko phải là mới bắt đầu
Tradingview không có nút nào là giao dịch đang tiếp diễn cả ....
Bình luận:
Đã xong sóng 1 Elliott, sóng 2 max 6k7
Bình luận:
Who is your father ???
Bình luận:

Chạy thẳng xuống vùng fib 0.886
Bình luận:
Để nhận được các bản cập nhật mới nhất, vui lòng truy cập telegram.
Bình luận:
Bình luận:

Chú thích
+ SH: Swing High
+ SL: Swing Low
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.