GAMOFX

BTCUSD plan tăng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đây là chiến lược của tôi về BTCUSD
chiến lược trung hạn trong 3-5 ngày tới.
sl- entry, tp đầy đủ
đừng vào lệnh nếu bạn chưa biết quản lý rủi ro theo RR

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.