LegacyVA

BTC: Lên thì lâu mà xuống thì nhanh !!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin đã crash mạnh sau nhiều ngày tăng khiêm tốn trước đó. Bởi vì nó chạm trend kháng cự rất mạnh.

Hiện nay, tôi cho rằng có một vài khả năng này xảy ra

  • Giá sẽ tiếp tục dip xuống 6k2, thậm chi là 5k9 - vùng đáy cũ
    Hoặc giá sẽ đã tạo đáy xong, điều chỉnh đi lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.