LegacyVA

BTC: Lên thì lâu mà xuống thì nhanh !!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đã crash mạnh sau nhiều ngày tăng khiêm tốn trước đó. Bởi vì nó chạm trend kháng cự rất mạnh.

Hiện nay, tôi cho rằng có một vài khả năng này xảy ra

  • Giá sẽ tiếp tục dip xuống 6k2, thậm chi là 5k9 - vùng đáy cũ
    Hoặc giá sẽ đã tạo đáy xong, điều chỉnh đi lên