BTC đang có 1 vùng hỗ trợ tại 7k3 sau khi tích lũy 1 thời gian. Khả năng BTC sẽ rơi nhanh về vùng 7k2-7k3 rồi bật mạnh lên vùng 8k5.
Khả năng thứ 2, BTC phá thủng hỗ trợ sẽ về vùng 6k5. BTC vẫn trong trend giảm, nếu BTC có tăng mạnh về 8k5 thì cũng đừng FOMO nghĩ là sẽ lên hơn 10k . Mình vẫn thiên về hướng BTC về 5k .
Ý kiến trên không phải là lời khuyên đầu tư.