MasterDuoc

[24/09/2021] Bitcoin - kết thúc xu hướng tăng

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Game Over

Bitcoin sẽ tạm thời nghỉ ngơi.

Để cập nhật tin tức về Bitcoin hãy like & follow mình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.