sonmax93

Dự đoán bước nhảy giá BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích bước nhảy giá BTC
Nguyên lý sóng và nguyên tắc bước nhảy giá được xây dựng dựa trên SOL Method
Mọi phán đoán chỉ mang tính chất tương đối
Thị trường đang thể hiện tăng nhưng chu kỳ tăng giá của BTC có dấu hiệu đã hoàn tất, Một nhịp điều chỉnh dài thực sự sắp diễn ra(ước tính thời gian 3 năm)
Có thể đây là dấu hiệu cho thấy trong chu kỳ điều chỉnh sắp tới của BTC sẽ là khoảng thời gian các quốc gia lớn bắt đầu vào việc xây dựng những chính sách cụ thể cho Cryptor
Chu kỳ tăng dài của BTC sau đó sẽ thực sự thể hiện vai trò của Cryptor kèm theo nhiều tính ứng dụng vào đời sống thường ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.