tradafx

Giá di chuyển trong vùng Sideway với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Sau khi hình thành tín hiệu phân kỳ và giảm giá thì hiện tại giá đang di chuyển trong vùng sideway từ 64000 đến 65500.
Tại đây có thể tìm cơ hội mua ngắn hạn khi giá hồi về vùng hỗ trợ 64000 với các tín hiệu nến tăng giá.
Hoặc có thể đợi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự 65500 và xuất hiện mẫu hình tiếp diễn với retest sau phá vỡ.
Mục tiêu lợi nhuận là 66000 và 69000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.