Blogngoaihoi

Bitcoin 1/12- Tín hiệu Phân kỳ giảm-Blog ngoại hối

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo 2 : Bitcoin 1/12- Tín hiệu Phân kỳ giảm.

Chiến lược tham khảo : Canh bán vùng 58.3k-58.5k, Dừng lỗ 59k , TP 56k-52K.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.