mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Downtrend đã hình thành
- RSI < 50
- Stoch ở vùng quá bán nhưng vẫn cắm đầu và chưa cắt nhau
- MACD đang chia tách xa, hướng xuống dưới chưa có dấu hiệu giao nhau

=> BTC tiếp tục giảm mức hỗ trợ tiếp theo là 11k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.