xuhuongvang1

Sóng BTC/USD ngày 17 đến 20.12

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Mấy ngày qua BTC liên tục đi ngang tạo tâm lý Tiếp tục Short ở team Margin
Tuy nhiên mình nhận thấy có 1 con sóng thực tế được đẩy lên khoảng $300 từ hôm nay 17.12 đến 20.12
Bình luận:
lên $15 đầu tiên
Bình luận:
Tiếp tục lên $3350
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.