Crypto_Chain

BTC & Finex Long

Crypto_Chain Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong những sóng hồi gần đây chúng ta đều có mô hình 2 đỉnh ở 12k và 10k. Ở đỉnh thứ nhất số lượng long bên bitfinex giảm 1 cách rõ rệt, và thị trường cố đẩy lên đỉnh thứ 2 tạo thành bull trap.
Lần này cũng vậy, ở 8k4+ lượng long margin đã gần giảm đi rõ rệt. Kèm theo với điểm kháng cự death cross trên chart weekly và MA 200 trên daily, khả năng rất cao là chúng ta đã có đỉnh thứ nhất. Giờ chỉ cần BTC được pump lên 1 lần nữa tạo thành mô hình 2 đỉnh, phân kì RSI trên chart daily giống như 2 lần trước, và không đủ lực để đi lên nữa thì khả năng chúng ta đã có đỉnh của lần này là rất cao.

Như mình đã gào lên với các bạn mua ở dưới 7k7 và dưới low 7k8 giờ giá BTC là 7881, đặt stop loss ở giá hòa vốn và đi ngủ thôi. Nếu nó chạy lên đc đỉnh thứ 2 thì tốt, nếu k có đỉnh 2 mà tiếp tục đi lên nữa thì càng tốt. K được thì mình coi như đánh ván poker với strong hand miễn phí. Đơn giản các bạn đang trade $100 loss cho có lẽ là $600 profit lên 8k4, và có thể đặt stop loss in break even/ profit.
Giao dịch được đóng thủ công:
Đã bay như dự đoán, các bạn xả hàng dần dần là vừa. Lý do tại sao mời xem topic mới market structure.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.