LeeBK

Bitcoin Daily: Giá giảm tại vùng cản mạnh 11,700-11,800

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi phá channel giảm trên Daily thì lực break của Bitcoin khá yếu, Bitcoin đang thiếu thông tin cơ bản để hỗ trợ tại giai đoạn này. vùng giá 11,700-11,800 là vùng cản mạnh của Bitcoin trên đồ thị ngày với việc là đỉnh cũ + cạnh mây dày Kumo. Chú ý Bollinger Band , mặc dù band dưới và band giữa dốc lên nhưng band trên lại đang nằm ngang (flat), do đó biên độ dao động có xu hướng ko tăng mạnh, tức là khó vượt band trên ở vùng mây trong ngày hôm nay, Lực bán tại cản đang đẩy Bitcoin lại vùng 11,000. RSI đang có dấu hiệu hướng xuống. Xu hướng hiện tại tương đối neutral và 2 key level để xem xét là mốc 11,800 và 10,000. Nếu bitcoin phá xuống dưới 10,000 hoặc vượt lên trên 11,800 xu hướng tiếp theo có thể xác nhận. Cá nhân mình giảm bớt trạng thái Long tại vùng giá hiện tại và chờ đợi các diễn biến tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.