NguyenThang33

BTC - Xuống

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích nhiều cũng ko quan trọng bằng việc chính xác :) ae tham khảo nhé. Theo khung D1 thì giá cũng vẫn giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.