Huavu99

PHÂN TÍCH BTC/USD

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về ngắn hạn BTC /USD đang trong xu hướng giảm, tuy nhiên trạng thái giảm yếu. Trong 3 ngày tới nếu có những biến động dưới 9065 sẽ tiến về 8500 (CANH BUY), và ngược lại sẽ có nhịp hồi ngắn về 10084. Kháng cự ở 10084 và 10656, hỗ trợ 8500 và 8865.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.