tradingpro2012

BTCUSD Sống hay chết, Trả lời ngay?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại BTC đang gần ngưỡng hỗ trợ 7k7 -7k8 nhiều khả năng Cá mập sẽ tiếp tục ra tay chắn đứng đà giảm của BTC tại vùng giá này vì nếu để BTC phá đáy sẽ khá phiền phức và một nhịp trượt dài về vùng 6k9 - 7k là hiện hữu do vậy cá nhân tôi tin tưởng lúc cần phải ra tay cá mập nhất định sẽ can thiệp.
Hiện tại vùng giá 7k7 - 7k8 sẽ là vùng mua tốt cho NĐT lướt sóng với kỳ vọng giá sẽ phục hồi trở lại 8k4 và xa hơn là 8k7. Dừng lỗ lệnh mua lướt sóng khi giá phá qua 7k5. Với NĐT dài hạn quan điểm của tôi nên chia tiền ra mua dải trong vùng giá 7k-8k chờ đợi sóng to vào đầu 2020 với BTC .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.