ThanhThaoMC

10/06 BTCUSD: target một mức giá thấp mới 7000

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin

BTCUSD đang giảm trên biểu đồ hàng ngày và biểu đồ 4h.
Bây giờ chúng tôi đang target 7k.
EN: 7750
SL: 8200
TP1: 7000
TP2: 6500
Hãy like nếu bạn nghĩ rằng điều này có ích
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.