ThanhThaoMC

10/06 BTCUSD: target một mức giá thấp mới 7000

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

BTCUSD đang giảm trên biểu đồ hàng ngày và biểu đồ 4h.
Bây giờ chúng tôi đang target 7k.
EN: 7750
SL: 8200
TP1: 7000
TP2: 6500
Hãy like nếu bạn nghĩ rằng điều này có ích