levanlinhepi

01/03 - Chờ tích lũy động lượng

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đang ở trong xu hướng tăng với những cây nến động lượng nối tiếp nhau.
Hiện tại đang có một mô hình nến inside bar ở đỉnh của quá trình tăng giá. Những nhà giao dịch scalping có thể tận dụng giao dịch phá vỡ ở khung thời gian thấp hơn để kiếm một ít lợi nhuận.
Việc giá đang nằm quá xa so với ema sẽ dẫn đến một con sóng hồi hoặc vùng tích lũy động lượng trong tương lai gần.
Chúng ta sẽ chờ đợi một trong những yếu tố này để tìm cơ hội vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.