kimjanghoo

TƯƠNG LAI NÀO CHO BITCOIN VÀ THỊ TRƯỜNG CRYTO?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Thị trường Cryto là một thị trường hoàn toàn mới và sơ khai, đây là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư nếu biết nắm bắt và ngược lại đây cũng là con dao 2 lưỡi mà những "cá con" như NĐT thiếu hiểu biết có thể bị "cá mập" thịt bất cứ lúc nào, minh chứng là những NĐT bị thịt vào cuối năm 2017.
Trong "siêu chu kỳ tháng" thì thị trường đang nằm ở giai đoạn kết thúc" sóng 2 (sóng hồi)" để bắt đầu tiến vào "sóng 3 tăng" trưởng mới.
Trong chu kỳ tuần thì giá vừa kết thúc chu kỳ tăng trưởng của sóng 1 và đang trong giai đoạn hồi ở sóng 2, kết thúc sóng 2 NĐT có thể tham gia thị trường để bắt theo xu hướng kiếm lợi nhuận ở sóng 3 cực kỳ hấp dẫn.

Chiến lược đầu tư với BTC/USD: canh mua ở vùng 6500-8000$ (có thể chia làm 2 đợt để mua) Hold trong dài hạn mục tiêu TP là 20.000
Ở mục này mình sẽ k tư vấn SL nhé vì trong đầu tư để có được lợi nhuận cao thì có sự đánh đổi, với quan điểm cá nhân của mình thì giá này mình sẽ hold dài hạn và "SL là cả tài khoản" trong thương vụ này để đạt được "TP cực hấp dẫn"

Chúc anh chị giao dịch thành công!

Zalo hỗ trợ: 0898604071 Sơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.