Thehuu

BTC tiếp tục giảm

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với xu hướng hiện tại BTC đang khá xấu...điều tồi tệ có thể xảy ra khi chiều nay BTC thủng mức hỗ trợ 6400$.
Rất có thể sẽ có 1 đợt siêu bão...
Các mức hỗ trợ cứng:
6000$
5400-5600$
5000$
4000-4400$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.