TraderTop-net

Phân tích Crypto tối ngày 24/09 - Không có gì phải xoắn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bỏ qua cái đuôi nến "mất dạy" của bọn Bitfinex đi nhé anh em. Tại tôi vẽ lỡ cái chart trên này rồi nên đành chịu.

Hồi chiều chúng ta vẫn còn mô hình Tam Giác Cân và hiện giờ thì chúng ta đã bị phá xuống. Ok, I'm fine. Chưa đến nỗi tận thế đâu anh em. Mô hình Tam Giác Cân nổi tiếng là mô hinh 2 thì - tức là thường xuyên có sự false break khi nó break bên này break bên kia xong lại quay đầu. Nhìn chung, thế giới crypto chưa đến nỗi sụp đổ lắm, dù mô hình đã bị phá theo chiều giảm.

Đầu tiên, chúng ta thấy rằng cấu trúc xu hướng của bitcoin vẫn là tăng giá. Cấu trúc này chỉ bị phá vỡ nếu Bitcoin giảm xuống dưới đáy X tại vùng dưới 6400. Hiện chúng ta còn hơi xa vùng đó nên chắc chưa đến nỗi lo lắng lắm. Một điều tốt cho Bitcoin là mô hình harmonic tăng là Bullish Gartley XABCD đã hình thành và Bitcoin đã về đến D. Nếu có dấu hiệu đảo chiều tăng tại đây thì chúng ta có thể mua vào được. Mục tiêu trước mắt có thể là về cạnh trên của kênh giá giảm, còn nếu phá lên được 6850 thì oke fine, chúng ta lại go to the moon thôi. Vùng ABCD còn có thể đóng vai trò là mô hình biểu đồ Cờ Tăng - Bullish Flag .

Chưa có gì phải xoắn cho bitcoin ngắn hạn cả đâu. Rớt tí nữa thì mới xoắn, còn giờ thì chưa sao.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.