mayquanxi

BTC sẽ xuống kiểm tra khu vực hỗ trợ 9k2

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sẽ có những điều chỉnh lớn trong tuần này, mọi người cần vững tay lái

Bình luận

m xin cập nhật lại chút về biểu đồ, giá sẽ không thể chạm 9k2 đc thay vào đó là khu vực 10k, khả năng sẽ có những giao độc trên 10k đến cuối tuần trước đợt tăng mới.
Phản hồi