BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC update:
Gía vẫn di chuyển trên kênh tăng.
Gía chỉ tiếp tục giảm nếu kênh này bị phá.
Nhịp test vùng 9k7x lần nữa nếu giữ, giá có thể tăng từ đây.
9k5x là key lever - vẫn là vùng mua tích lũy, chỉ bán nếu có nến 4h đóng cửa dưới khu vực này.

---------------------------

Luôn luôn làm nghiên cứu của riêng bạn.
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio ( @TraderRaio )
Nếu bạn thích điều này hãy để lại like và cmt .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.