TrongVu

Xu Hướng BTC 4/6- 9/6 /2018

TrongVu Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đi xuộng nhẹ lấy đà tăng trưởng anh em chú ý đâu tư cho hợp lý
Bình luận:
Tưởng mình sai ai dè đúng theo lộ trình chỉ là nó đi chậm hơn mình vẽ , anh em cứ căn cứ theo mình vẽ mà chiển :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.