LinhNami

Bitcoin sẽ chạm cản $9000 trước khi quay đầu giảm

Giá lên
LinhNami Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Mô hình Cốc tay cầm => giá có thể tiếp tục tăng
Bullish channel => confirm cho 1 đợt tăng giá nhẹ lên mức cản mạnh $9000
Sóng tăng Elliott sắp kết thúc => giá Bitcoin có thể sắp có 1 đợt điều chỉnh giảm
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.