LeeBK

Bitcoin D1 xuất hiện Inside Bar

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Update Bitcoin Daily Chart:
Lưu ý về mặt kỹ thuật với việc 3 nến Inside Bars xuất hiện liên tiếp và ngày hôm qua lại đc confirm bởi 1 cây nên Bullish tăng mạnh thì price action lại chỉ báo lên. Giá hiện vẫn giao dịch ở Band dưới và vùng cản kỹ thuật là đỉnh cũ, đường Kijun Line nằm ngang, band giữa tại 15350-15500. Nếu giá có thể vượt vùng này sẽ hướng đến cản tiếp theo tại 16500.
Tuy nhiên hiện tại góc độ fundamental như mình phân tích hôm trước lại hơi mixed nên cá nhân chọn đứng ngoài thị trường quan sát thêm ở thời điểm hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.