Binhes16190

Coin Và Thời Điểm

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Gặp sai coin, đúng thời điểm là bi thương
Gặp đúng coin, sai thời điểm là nuối tiếc
Gặp sai coin, sai thời điểm là bất đắc dĩ
Gặp đúng coin, đúng thời điểm là Hạnh phúc.

Anh Em đã hạnh phúc trọn vẹn chưa?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.