notvit

btc kết thúc tháng 7

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
nếu đúng thì 19h>23h ngày 21/07 btc lên 11k6 thì chúng ta sẽ có đáy tháng 7 là 7k4>7k2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.