TraderTop-net

Crypto tối ngày 15/08 - Đúng kế hoạch. Đợi phản công

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kế hoạch bán xuống quanh 6500 của chúng ta đã hoàn toàn đúng. Sau khi rướn lên thêm 1-2 nhịp trong buổi chiều, bitcoin đã đi đến sát 6500 và giảm lại về dưới 6300 rất nhanh chóng.

Chú ý nến giảm đầu tiên rời khỏi vùng 6k5 là nến có volume rất lớn, lấn át so với các nến tăng trong ngày hôm nay. Điều này cho thấy cú "xả hàng" quanh 6k5 này là khá mạnh. Cú rướn lên 6k5 cũng đã đem giá bitcoin ra ngoài Keltner Channel và tạo dấu hiệu quá đà mua - overbought - để từ đó cú đảo chiều diễn ra thuận tiện hơn.

Trong tối nay, chúng ta tiếp tục mai phục bán ra quanh 6k5 và xa hơn là 6625 - 85 ở trên.

Đối với anh em dùng mô hình sóng wolfe tăng - bullish wolfe wave (12345) - để mua lên từ dưới, thì về lý thuyết, vùng mục tiêu 1 đã chạm. Sóng wolfe có 2 vùng mục tiêu gồm (1) là đường nối 2-4 và (2) là đường nối 1-4. Muốn lên đến đường nối 1-4, bitcoin cần phải lên đến 6k8 - 6k9.

Ok. Kế hoạch đêm nay như đã nói ở trên là đợi phản công từ trên xuống. Nếu mua thì mua ở hỗ trợ bên dưới

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.