TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 12/08 - Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quý nhân 6000 đã xuất hiện rất đúng lúc để giải cứu Bitcoin khỏi 1 bàn thua ngoạn mục. Sở dĩ 6000 là vùng tốt để tạo hỗ trợ vì đây chính là vùng số tròn - round number - rất quan trọng. Sự hỗ trợ ngay bên dưới 6000 này đã nhiều lần cứu bitcoin khỏi vỡ trận trong trung hạn 2018. Và lần này, không phải là ngoại lệ, lại là 6000 xuất hiện trong vai trò cứu tinh.

Có lẽ anh em #crypto phải tạc tượng Mr.6k này để tỏ rõ lòng mến mộ quá

Cú bật lên từ sát 6000 đã tạo 1 cú bear trap - bẫy gấu hay bẫy giá giảm - sau khi giá đi xuống dưới 6k1. Đợt dump thẳng từ 6k1 lên đến 6k5 đã tạo được 1 chút màu sắc tươi sáng hơn trong thế trận 1 chiều trong suốt 2 tuần qua. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc xu hướng, chưa có sự đảo chiều nào xảy ra cả. View cho hôm nay vẫn là bán từ trên xuống. Nếu muốn tăng tốt, bitcoin đầu tiên phải vượt 6k5 rồi đến 6k6 và xa hơn là 6k9 - 7k để quay lại hướng tăng ngắn hạn.

Chủ nhật vậy là tạm vui rồi.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.