I_am_not_robot

Update BTC 2 - 12 - 2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể về test vùng 61000-62000. Sóng tăng này chỉ là sóng điều chỉnh. Sau đó BTC sẽ giảm tiếp