JamesCrypto68

Long BTC 43-45K - Sóng ngắn Bitcoin 1.3.2021

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Tiếp theo Kịch bản của BTC đã phân tích trước đây.
Long BTC 43-45K
Target: 54-57K (20%)
Cutloss nếu đóng nến dưới 42K (5%)
Giao dịch đang hoạt động:
Sau khi BTC quay đầu tăng mạnh từ 43K, chạm VKC 50.2 đang điều chỉnh nhẹ. Khả năng Backtesting lại 47K rồi lên tiếp?
Giao dịch đang hoạt động:
Đã backtest thành công 47K và tiếp tục chinh phục mốc 54-55K.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
BTC đã lên đỉnh cao nhất 52.6K, xem như đạt mục tiêu > 15% và đóng lệnh.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
BTC đạt 55K, chạm 62K.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.