JamesCrypto79

Long BTC 43-45K - Sóng ngắn Bitcoin 1.3.2021

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tiếp theo Kịch bản của BTC đã phân tích trước đây.
Long BTC 43-45K
Target: 54-57K (20%)
Cutloss nếu đóng nến dưới 42K (5%)
Giao dịch đang hoạt động: Sau khi BTC quay đầu tăng mạnh từ 43K, chạm VKC 50.2 đang điều chỉnh nhẹ. Khả năng Backtesting lại 47K rồi lên tiếp?
Giao dịch đang hoạt động: Đã backtest thành công 47K và tiếp tục chinh phục mốc 54-55K.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: BTC đã lên đỉnh cao nhất 52.6K, xem như đạt mục tiêu > 15% và đóng lệnh.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: BTC đạt 55K, chạm 62K.

Bình luận

Đang chờ mốc 54,57 của bạn! Cám ơn bạn!
+1 Phản hồi