MrVuongFinancy

BTC Xu hướng giảm ngắn hạn. Chờ hold trung-dài hạn

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Gần đây có nhiều trò chơi cờ dít tồ xuất hiện làm cho dân tình lại fomo trở lại vss BTC
Hiện tại những người bị kẹt ở đỉnh cũ 13,10 đã xả hàng giá xu hướng tụt

chờ Hold ở các khoảng như hình. Có thể DCS tiếp ở các vùng thấp hơn.
Nếu về lại với 3k thì thôi đừng DCA tiếp :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.