TungFondex

BTCUSD D1 SELL

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có vẻ như BTCUSD sẽ có 1 đợt giảm mạnh vào những ngày tới. Một lý do đơn giản cho việc giảm giá của nó chính là bây giờ đang là thời điểm những tháng cuối năm và đây là những tháng tết. Vậy tháng tết thì sao ???

Tháng tết sẽ là những ngày tháng mua sắm, và những người đang nắm giữ BTC cần bán bớt BTC của họ để có thể chi trả cho những món đồ tết này. Với việc BTC bị bán vào những tháng cuối năm thì BTCUSD giảm mạnh là điều hiển nhiên

SELL BTCUSD
TP: 6200
SL: 6550
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.