datphys

BTC mất mốc 8000 USD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Không giữ được mốc quan trọng 8000 USD, BTC tiếp tục downtrend.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.