BLOGFOREXVIET

BTCUSD đợi Sell khi phá vỡ kênh xu hướng

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Hãy đợi BTC phá vỡ kênh xu hướng và tìm tín hiệu để tham gia giao dịch,
Không vào lệnh nếu bạn không thể chấp nhận rủi ro
Phân tích cá nhân chỉ để bạn tham khảo.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang trong chiến thuật Stop Hunter chưa hẳn đã giảm nhé ae
Giao dịch đang hoạt động:
Xong luôn BTC rồi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.