anhnd1

BTCUSD - Bắt đỉnh H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC phá đỉnh trên H4 và D1
Khung H4 có dấu hiệu quá mua, giá đi khá xa với kênh KC
Kèo khá đẹp để bắt đỉnh đánh xuống
Bán với mục tiêu 5650
Stoploss: 6188
Giao dịch đang hoạt động:
Kèo khá tốt, Thiếu chút nữa là dính SL
Đóng lệnh: dừng lỗ:
BTC tiếp tục bay rồi đổ về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.